SOSYAL ETKİNLİKLER 

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerde genellikle özgüven ile ilgili problemler gözlemlenmektedir. Sosyal becerileri geliştirmeye yönelik yapılan etkinliklerin amacı; özel eğitime ihtiyaç duyan bireyin aktif iletişim kurma becerisi kazanması kendini ifade edebilme becerisini geliştirmesi, diğer bireylerle iletişim kurma ve etkileşimde bulunmasını sağlamak, belli bir gruba ait olma, grup içinde kendine ifade edebilme becerisi kazanması, öz güven gelişimini desteklemek, sosyal gelişimine bağlı olarak yaşıtlarıyla anlaşabilmeyi öğrenme, kişilerarası ilişkilerini zenginleştirmeye yardımcı olmaktır.

Özel Can Yeni Doğuş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak  yaptığımız bazı etkinlikler;

* İletişimi Başlatma ve Devam Ettirme Becerileri;

* Konuşmayı başlatma, konuşmayı sürdürme, dinleme, teşekkür etme, özür dileme yardım isteme, yönergelere uyma vb…

* Grupla Bir İşi Yürütme Becerileri;

* Grupta iş bölümüne uyma, grupta sorumluluğunu yerine getirme, başkalarının görüşlerini anlamaya çalışma

* Duygulara Yönelik Beceriler; 

* Kendi duygularını anlama ve ifade etme, başkalarının duygularını anlama, saldırgan davranışlar ile başa çıkma yöntemleri, stres durumlarıyla başa çıkma yöntemleri

* Sanat Etkinlikleri;

* Karton faaliyetleri, takı tasarımı, alçı çalışmaları, ahşap boyama, yoğurma çalışmaları vb…

* Müzik Etkinlikleri

* Fen ve Doğa Etkinlikleri

* Drama Etkinlikleri

* Dil ve Konuşma Etkinlikleri

TOP
Call Now Button