Duyu Bütünleme
Tedavi yöntemi ergoterapistler ve fizyoterapistler tarafından uygulanmaktadır. Duyu bütünleme terapisi gelişim bozuklukları için geliştirilmiştir. Duyu bütünleme bozukluğu beynin duyu bütünlemesi işlemini yapamama durumudur.
Duyu bütünleme bozukluğu işaretleri başlıca şunlardır;

  • Hiperaktivite
  • Dikkat bozukluğu
  • Davranış problemleri
  • Sosyal problemler
  • Psikolojik problemler
  • Konuşma problemleri ve konuşmanın geccikmesi
  • Denge problemleri
  • Motor koordinasyon roblemleri
  • Okulda öğrenme güçlükleri

Kişilerde farklılık göstermekle birlikte beynin fonksiyon alanlarının etkilenme yerine bağlıdır. Tedavi; duyu profili değerlendirmesi yaptıktan sonra kişiye özel planlanmaktadır. Değerlendirme aşamasında çocuğumuzun motor hareketleri, fiziksel nörolojik değerlendirmesi, algısal değerlendirme, duyusal cevap değerlendirilmesi, günlük yaşam aktivitesi değerlendirilmesi , özel testler, duyusal algı ve modülasyon değerlendirilmesi , vestibuler-taktil-propioseptif-gösel-işitsel duyular değerlendirilmesi yapılmaktadır.
Çocuğumuzun eksiklikleri göz önüne alınarak özel duyu bütünleme odamızda olmak üzere kendisine özel tedavi programı uygulanır. Çocuğun duyu deneyimi arttıkça organzie etme yeteneğinde artış sağlanır.
Çocuğun kendini kontrol etmeyi öğrenmesi hedefler arasındadır. Terapimiz çocuğun hareketini planlayıp ve duyu bilgilerinin bütünleştirmesi üzerine odaklanır. Dikkat, hafıza, muhakeme ve öğrenme sırası izlenir.
Tedavi odamız çocuğumuzun ihtiyacına ve tedavisine uygun olarak düzenlenir. Tedavilerde ev programları ve çalışmaları önemlidir. Çocuğun gerekirse 24 saati düzenlenmelidir. Duyu bütünleme tedavimiz sadece seansımızı kapsamamaktadır. Ailemizin de bu tedavimizde büyük rolü bulunmaktadır.

TOP
Call Now Button