OTİZM NEDİR?
Sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinde yetersizlik, dil gelişiminde gerilik ve tekrarlayıcı davranışta karakterize nörogelişimsel bir bozuklukluktur. Anne karnından itibaren başlayıp bebeklikte devam eden, normal olmayan beyin gelişimidir.

Belirtiler

      Yaşamın ilk üç yılında başlamaktadır.

  • Sözel iletişimde nitel bozulma
  • Sosyal etkileşimde nitel bozulma
  • Oyunlarda kısıtlık
  • Arkadaşlık ilişkisi kuramayan
  • Davranış sorunları
  • Bilişsel özerklik

TANI

En önemli tanı yöntemi ayrıntılı öykü, klinik gözlem ve muayenedir. Vakaların bir kısmında belirtiler tamamen kaybolmaktadır. Bunun yanı sıra erken tanı konulup eğitime başlanması, ortak dikkat becerisinin varlığı olumlu prognoz göstergeleridir.

TEDAVİ

 * Uygulamalı Davranış Analizi
 * Teacch 
 * Peccs
 * Temelli yöntemler
 * Sosyal öyküler
 * Kolaylaştırılmış iletişim
Kurumumuza gelen otizmli çocuklarımızın öncelikle ön değerlendirmesini alırız.
Çocuğumuzun ilgi, ihtiyaç ve becerileri doğrultusunda tedavi yöntemlerini kullanarak kaliteli bir eğitim veririz.

TOP
Call Now Button