Aile, çocuğun yetiştiği birincil temel çevredir. Çocuğun dünyaya gelmesiyle birlikte ailenin dinamikleri yeniden şekillenir. Bu yeni yapılanma sürecinde, özel gereksinimleri olan bir çocuk aileye dâhil olduğunda, bilinenin dışında bir yapılanmaya ihtiyaç duyulur. Bu süreçte çocuğun özel gereksinimlerine göre aile üyelerinin hangi rolü üstelendiği, problemin hangi yönde ilerleyeceği konusunda belirleyici rol oynar. Çocuk Merkezli Aile Danışmanlığı bakış açısındaki hizmetimizle, 

* Ailenin yetersizliği kabulünü sağlama,  çocuğun gelişimini destekleme rolünü fark ettirme,

* Çocuğun gereksinimlerine dayalı anne–babalık becerileriyle ilgili bilgilendirme,

* Yetersizlik ve yapılması gerekenlerle ilgili bilinçlendirme,

* Gereksinimleri kazandırma konusunda beceri sahibi yapma,

* Ailenin hak ve sorumlulukları hakkında bilgi edindirme,

* Aile ile işbirliği yapma ve

* Aileyi kaynaklar hakkında bilgilendirmeye yardımcı olmak hedefimizdir.

TOP
Call Now Button