DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

İnsanlar dilini kullanarak, iletişime geçtiği gibi jest ve mimikleri kullanarak iletişimi tamamlayabilir. Kendini ifade edebilen bireyin daha sakin olduğu gözlemlenmiştir. Amacımız dil konuşma problemini ile merkezimize gelen bireylerin alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmektir. Bunu gerçekleştirmek için şu aşamaları takip etmeliyiz.

* Basit ve karmaşık yönergeleri yerine getirebilme

* Nesne-nesne eşleme

* Nesne-nesne resmi eşleme

* Nesneleri kendi aralarında gruplama

* Taklit becerilerini geliştirebilme

* Nesne kullanmaksızın yapılan taklit becerisi

* Nesne kullanarak yapılan taklit becerisi

* Ağız, dil, çene kaslarının kontrolü ve bu kaslara uygun şekilde çalışma becerisi

* Sesli harfleri çıkartabilme

* Dudak harflerini çıkarabilme vb… devam edebilme

* Nesne isimlendirebilme

* Tek kelimelik konuşma becerisi

* İki veya daha fazla kelimelerden oluşan cümle kurabilmek

* Nefes kontrolü çalışmaları

* Artikülasyon bozukluklarını gidermek

* Fonolojik farkındalık kazandırmak

* Ekolali konuşmanın düzeltilmesi

* Gecikmiş konuşmanın giderilmesi

* Kekemelikten kurtulmak

Akıcı ve anlaşılır bir konuşmaya sahip olma becerileri takip ettiğimiz aşamalar içerisindedir.

Dil ve konuşma problemi ile bize gelen bireylere yaptığımız çalışmalar sonucunda olumlu dönütler almaktayız. Bu olumlu gelişmeler hem bizleri hem de velilerimizi ziyadesiyle memnun etmektedir.

TOP
Call Now Button